Історія

Назва

Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2013 рр.

 • Іваницька О.П.
 • Рубрика: Історія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2014 p.
 • Ціна: 250 грн.
 • Сторiнок: 1056

В навчальному посібнику на основі широкого конкретно-історичного матеріалу та найновіших здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії висвітлюються провідні тенденції та перебіг соціально-економічного, політичного та зовнішньополітичного розвитку країн європейського та американського континентів, з’ясовуються періодизація, особливості становлення та краху світової соціалістичної системи, типологія, хід і результати демократичних революцій кінця 1980-х – початку 1990-х років у східноєвропейському регіоні, аналізу-ються історія й біполярна система повоєнних міжнародних відносин, наслідки її розпаду, головні події світової політики ХХІ століття. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, також для широкого кола читачів, небайдужих до проблем соціально-економічного й політичного поступу провідних країн Європи та Америки й історії міжнародних відносин другої половини ХХ – початку ХХІ століття.

Назва

Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр.

 • Іваницька О.П.
 • Рубрика: Історія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2013 p.
 • Ціна: 95 грн.
 • Сторiнок: 624

Навчальний посібник написаний з урахуванням найновіших здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії і об’єктивно висвіт-лює хід історичного поступу країн Європи та Америки між двома світовими війнами. Значне місце відведено розвитку міжнародних відносин у 1918–1945 роках. Розрахований на студентів-істориків, магістрантів, вчителів середніх шкіл та всіх тих, хто виявляє інтерес до історії новітнього часу та міжнародних відносин у міжвоєнний період.

Назва

Історія міжнародних відносин (1918–1945 роки).

 • Іваницька О.П.
 • Рубрика: Історія
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2011 p.
 • Ціна: 75 грн.
 • Сторiнок: 632

Посібник охоплює період з часу завершення Першої світової війни до закінчення Другої. Особлива увага приділена історії зародження та еволюції систем міжнародних відносин, їхнім характеристикам, структурі та періодизації і, зокрема, становленню, розвитку та руйнації Версальсько-Вашингтонської системи. Використовуючи широке коло джерел та здобутки сучасної вітчизняної та зарубіжної історіографії, у посібнику системно аналізуються та виважено оцінюються події та найважливіші дискусійні проблеми світової політики міжвоєнних років та Другої світової війни. Пропонується деталізований огляд розвитку міжнародних відносин у периферійних підсистемах міжнародних відносин та низка найважливіших документів з історії міжнародних відносин 1918–1945 років. Книга розрахована на студентів та магістрантів спеціальності «історія» і «міжнародні відносини» та інших гуманітарних спе-ціальностей, аспірантів, вчителів і на широке коло тих, хто цікавиться історією міжнародних відносин та світовою політикою.

Price