Українська мова

Назва

Граматика української мови

 • Плющ М.Я.
 • Рубрика: Українська мова
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2010 p.
 • Ціна: 40 грн.
 • Сторiнок: 328

Подано матеріал з трьох розділів граматики: «Морфеміки», «Словотвору» і «Морфології». У трактуванні мовних одиниць поєднано традиційний підхід «від форми до змісту» та функціонально-семантичний – «від значення до форми». Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Буде корисний тим, хто прагне поглибити, систематизувати свої знання з української мови.

Назва

Контрастивна граматика української та польської мов

 • Кононенко В.І.,Кононенко І.В.
 • Рубрика: Українська мова
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2010 p.
 • Ціна: 50 грн.
 • Сторiнок: 392

В контрастивному плані розглядаються українсько-польскі мовні співвідношення – у графіці, орфографії, фонетиці, лексиці, фразеології, словотворі, морфології, синтаксисі, пунктуації. Викладено положення про лексико-граматичну систему двох споріднених слов’янський мов. Основну увагу зосереджено на відмінних мовних явищах і з метою їх практичного засвоєння. Подано характеристику стилістичних норм, експресивних і зображально-виражальних засобів кожної мови. Висвітлено українсько-польські міжмовні контакти. Для студентыв вищих навчальних закладів. Стане у пригоді учням гімназій і ліцеїв, учителям, викладачам, науковцям, перекладачам, слухачам курсів іноземних мов.

Назва

Системна організація граматичної будови української мови. Таблиці. Схеми

 • Плющ М.Я., Грипас О.Ю.
 • Рубрика: Українська мова
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2015 p.
 • Ціна: 65 грн.
 • Сторiнок: 264

У посібнику вміщено таблиці, в яких систематизовано теоретичні відомості з граматики української мови. Визначено основні поняття морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису, з’ясовано особливості лексико-граматичних класів слів і синтаксичних конструкцій у їхньому взаємозв’язку і взаємодії як складників граматичного рівня мови з погляду функціонального потенціалу у межах слова, словосполучення, речення, тексту. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Price