Іноземні мови

Назва

Speak Up. "Спілкуймося". Підручник з англійської мови. Рекомендовано МОУ.

 • Ніколенко А.Г.
 • Рубрика: Іноземні мови
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2003 p.
 • Ціна: 35 грн.
 • Сторiнок: 392. Формат А4

У запропонованому посібнику використовується комунікативний підхід вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ.

Назва

Інтерпритація та переклад іспанських спеціальних текстів

 • ГетьманЗ.О., Орлова І.С.
 • Рубрика: Іноземні мови
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2008 p.
 • Ціна: 37 грн.
 • Сторiнок: 272

Мета навчального посібника – подальший розвиток навичок та умінь роботи зі спеціальним текстом, його лінгвістичний аналіз та письмовий переклад з опорою на теоретичні засади текстотворення міжнародно-правових документів. Текстовий матеріал посібника відібрано за жанрами міжнародних до-кументів. Комплекс лексичних, граматичних, тренувальних і мовленнєвих вправ спрямовано на пошук методів та прийомів досягнення адекватного перекладу спеціальних текстів міжнародно-правової тематики. Навчальний посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями філологія, переклад та міжна-родні відносини.

Назва

Практикум з граматики іспанської мови. Морфологія

 • Орлова І.С.
 • Рубрика: Іноземні мови
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2008 p.
 • Ціна: 15 грн.
 • Сторiнок: 104

Мета навчального посібника – систематизація теоретичних та практичних знань студентів з граматики іспанської мови. Структура посібника та система вправ розроблена із урахуванням сучасного стану лінгвістичних досліджень, а саме комунікативної лінгвістики. Особлива увага приділяється аналізу дієслівних форм іспанської мови та умов їх використання. Практичні вправи побудовано на основі творів сучасних іспанських та латиноамериканських авторів. Навчальний посібник розраховано на студентів І та ІІ курсів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю “Переклад”.

Price