Математика

Назва

Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Навчальний посібник. Рекомендовано МОУ.

 • Іванюта І.Д.
 • Рубрика: Математика
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2006 p.
 • Ціна: 23 грн.
 • Сторiнок: 272

Навчальний посібник, написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для економічних спеціальностей. Посібник містить три розділи: «Випадкові події», «Випадкові величини», «Елементи математичної статистики», а також завдання для самостійної роботи студентів.

Назва

Математична статистика у прикладах і задачах

 • Коваленко І.П.
 • Рубрика: Математика
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2012 p.
 • Ціна: 78 грн.
 • Сторiнок: 496

Посібник складається з п’яти розділів: «Випадкові події та їх ймовірності», «Вибірковий метод та його характеристики», «Статистичні оцінки параметрів розподілу», «Поняття про статистичні гіпотези», «Елементи теорії кореляції». У посібнику розв’язано багато типових задач, а також рекомендовано багато задач з відповідями для самостійної роботи. Рекомендований для студентів економічних, педагогічних і технічних університетів, а також для викладачів та аспірантів цих вишів.

Назва

Вища математика

 • Коваленко І.П.
 • Рубрика: Математика
 • Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2011 p.
 • Ціна: 85 грн.
 • Сторiнок: 456

Викладено елементи теорії множин, аналітичної геометрії на площині й у просторі, теорію границь і неперервності функції однієї та кількох змінних, основи диференціального й інтегрального числення функції однієї та кількох змінних, звичайні диференціальні рівняння першого і другого порядків, ряди. Теоретичний матеріал супроводжується розв’язуванням конкретних прикладів і задач. Велику увагу приділено геометричному змісту важливих понять і формул. Наприкінці кожного параграфа подано вправи для самостійної роботи.

Price